Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Lettergrepe / Syllables

6m 59s

Up Next in Term 1

 • Lees en Skryftekens / Reading and Wri...

  Everyone wants to be able to read and write right? This lesson tackles our Afrikaans reading and writing signs and learning when to use what.

  Almal wil mos kan lees en skryf? Hierdie les pak ons Afrikaanse lees en skryf tekens aan en leer wanneer om wat te gebruik.

 • STOMPI

  STOMPI is uiters belangrik om ons sinne in die korrekte volgorde te plaas! In hierdie les leer ons presies hoe om STOMPI aan te pak en ‘n sukses daarvan te maak.

  STOMPI is extremely important to put our sentences in the correct order! In this lesson we learn exactly how to tackle STOMPI and make...

 • Sinsoorte/ Types of sentences

  In the Afrikaans language, we get different sentences to convey different meanings or emotions. In this lesson, we are going to learn exactly when to use which sentence.

  In die Afrikaanse taal kry ons verskillende sinne om verskillende betekenisse of emosie oor te dra. In hierdie les gaan ons pr...