Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 Afrikaans

Lees en Skryftekens / Reading and Writing

10m

Up Next in Term 1

 • STOMPI

  STOMPI is uiters belangrik om ons sinne in die korrekte volgorde te plaas! In hierdie les leer ons presies hoe om STOMPI aan te pak en ‘n sukses daarvan te maak.

  STOMPI is extremely important to put our sentences in the correct order! In this lesson we learn exactly how to tackle STOMPI and make...

 • Sinsoorte/ Types of sentences

  In the Afrikaans language, we get different sentences to convey different meanings or emotions. In this lesson, we are going to learn exactly when to use which sentence.

  In die Afrikaanse taal kry ons verskillende sinne om verskillende betekenisse of emosie oor te dra. In hierdie les gaan ons pr...

 • Selfstandige naamwoorde / Proper Nouns

  Nouns and their rules are very important! In this lesson, we learn about different nouns and their purpose.

  Selfstandige naamwoorde en hulle reëls is baie belangrik! In hierdie les leer ons oor verskillende selfstandige naamwoorde en hulle doel.