Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 12 isiZulu

Incwadi yesicelo somsebenzi / Job application letter

18m

Up Next in Term 1

 • Incwadi yokuzichaza / CV

  In this lesson we will be discussing how to write a CV which is a long text that conveys a message.

  Ngiyanamukela esifundweni sethu sanamhlanje lapho sizobe senza incwadi yokuzichaza [CV] engumbhalo omude odlulisa umyalezo.

 • Isenzo / Verb

  In today's lesson we will be discussing verbs. What they are, what different types of verb tenses, verb adjectives and verb forms.

  Ngemuva kwalesi sifundo abafundi bazokwazi: ukuthi siyini isenzo, izinkathi zesenzo, izimpambosi zesenzo, izindlela zesenzo.

 • Ukuhluza iNoveli / Novel

  In today's lesson we will be discussing a novel; the story, the twist, the climax, the characters, the theme etc.

  Namhlanje siqhubeka nokuhluza iNoveli ngaphansi kwezihloko ezilandelayo: Isingeniso
  Udweshu lwangaphakathi,Udweshu lwangaphandle,Isu lokujeqeza emuva,Isu lokubikezela,Uvuthondaba,In...