Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 12 isiZulu

Isenzo / Verb

31m

Up Next in Term 1

 • Ukuhluza iNoveli / Novel

  In today's lesson we will be discussing a novel; the story, the twist, the climax, the characters, the theme etc.

  Namhlanje siqhubeka nokuhluza iNoveli ngaphansi kwezihloko ezilandelayo: Isingeniso
  Udweshu lwangaphakathi,Udweshu lwangaphandle,Isu lokujeqeza emuva,Isu lokubikezela,Uvuthondaba,In...

 • Umlando Kamufi / Orbituary

  After this lesson you will know if we will study the history of the deceased.
  We look at what is important to say in the eulogy about the deceased person.
  We will also write the order of the deceased's history, we will write what you need to be aware
  of when writing the eulogy.
  Then we'll loo...

 • Isabizwana / Pronoun

  Here we will learn about pronouns, we will also look at the following :

  - What is a pronoun
  - Different types of pronouns
  - The original pronoun
  - Pronoun of reference
  - Counting pronoun

  Lana sizofunda ngezabizwana , sizobheka nakho okulandelayo :

  - Siyini isabizwana
  - Izinhlobo ezahlukene ze...