Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 9 Afrikaans.

Lettergrepe

6m 53s

Up Next in Term 1

 • Lees en Skryftekens

  Everyone wants to be able to read and write right? This lesson tackles our Afrikaans reading and writing signs and learning when to use what.

  Almal wil mos kan lees en skryf? Hierdie les pak ons Afrikaanse lees en skryf tekens aan en leer wanneer om wat te gebruik.

 • STOMPI

  STOMPI is extremely important to put our sentences in the correct order! In this lesson, we learn exactly how to tackle STOMPI and make a success of it.

  STOMPI is uiters belangrik om ons sinne in die korrekte volgorde te plaas! In hierdie les leer ons presies hoe om STOMPI aan te pak en ‘n sukse...

 • Sin soorte

  In the Afrikaans language, we get different sentences to convey different meanings or emotions. In this lesson, we are going to learn exactly when to use which sentence.

  In die Afrikaanse taal kry ons verskillende sinne om verskillende betekenisse of emosie oor te dra. In hierdie les gaan ons pr...