Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 8 isiZulu

Indaba Emfishane / Short Story

26m

Up Next in Term 1

 • Izandiso / adverbs

  lesson outcomes
  you will know the different types of extensions. Local extension , Extension of period, Status extension , Examples of each type of extension.

  Imiphumela yesifundo: lesson outcomes
  uzokwazi izinhlobo ezahluke zezandiso, Isandiso sendawo, Isandiso senkathi
  Isandiso sesimo, I...

 • Indaba Elandisayo / Narrative Story

  This lesson will teach you how to tell a Narrative Story and how to structure it, write the introduction, the body and conclusion. You will also know how to be aware of how to arrange your points in the outline when writing a narrative story .

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu:
  Iyini indaba...

 • Izivumelwano Zenhloko / Subject-Verb ...

  After this lesson you will know: What the principal agreementis, How to spot the subject of a sentence, Subject agreements for various Zulu nouns and noun prefix agreements.

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu: Siyini isivumelwano senhloko, Usibona/ usithola kanjani kwinhloko yomusho, Izivum...