Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 12 isiZulu

I-Dayari / Diary

10m

Up Next in Term 3

 • Indaba Emfishane / Short Story

  Sizoxoxa ngendaba emfushane kulesi siqephu bese siphendula imibuzo esekelwe kuyo.

  We will discuss a short story in this episode and answer questions based on it.

 • Ukwakheka komusho nezivumelwano zenhl...

  Ake sibheke ukwakhiwa kwemisho kulesi siqephu.

  Let's take a look at sentence construction in this episode.

 • Ikhathuni / Cartoon

  Esiqeshini sanamuhla, sizobheka opopayi nendlela yokuhlaziya.

  In today's episode, we will take a look at cartoons and how to analyse them.