Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 12 isiZulu

Ukwakheka komusho nezivumelwano zenhloko / Sentence construction

11m

Up Next in Term 3

 • Ikhathuni / Cartoon

  Esiqeshini sanamuhla, sizobheka opopayi nendlela yokuhlaziya.

  In today's episode, we will take a look at cartoons and how to analyse them.

 • Umbiko / Report

  Esiqeshini sanamuhla, sizobheka imibiko.

  In today's episode, we will look at reports.

 • Omabizwafane, nezimpawu zokuloba / N...

  Kulesi sifundo sizoxoxa ngamagama nezimpawu zokuloba.

  In this lesson we will discuss names and punctuation.