Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Ukufinqa / Summary

9m 58s

Up Next in Term 3

 • Inkulumo Elungiselelwe / Prepared Spe...

  I also welcome you to our lesson today where we will be learning more about the prepared speech.
  - What is a prepared speech?
  - What do you do when you are going to deliver your prepared speech?
  - How to write a prepared speech
  - An example of a large prepared.

  Ngiphinde nginamukele esifundweni ...

 • Ubunye Nobuningi / Singularity and Pl...

  Today we will be studying the singular and plural of Zulu nouns. Under the pronoun we will look at the following:
  - What is a Noun?
  - Classes of nouns.
  - Singularity and pluralism.

  Namhlanje sizobe sifunda ngobunye nobuningi bamabizo esiZulu. Ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo: ...

 • Ikhathuni / Cartoon

  Today we will be learning about visual text translation.
  - We will look at a cartoon today
  - Let's look at what the cartoon is
  - We look at the techniques used when writing a cartoon And what is looked at when analyzing a cartoon such as a background, characters and so on
  - Levels or types of que...