Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Inkulumo Elungiselelwe / Prepared Speech

8m 4s

Up Next in Term 3

 • Ubunye Nobuningi / Singularity and Pl...

  Today we will be studying the singular and plural of Zulu nouns. Under the pronoun we will look at the following:
  - What is a Noun?
  - Classes of nouns.
  - Singularity and pluralism.

  Namhlanje sizobe sifunda ngobunye nobuningi bamabizo esiZulu. Ngaphansi kwesabizwana sizobheka nakhu okulandelayo: ...

 • Ikhathuni / Cartoon

  Today we will be learning about visual text translation.
  - We will look at a cartoon today
  - Let's look at what the cartoon is
  - We look at the techniques used when writing a cartoon And what is looked at when analyzing a cartoon such as a background, characters and so on
  - Levels or types of que...

 • Imeyili / Email

  Today we will learn about writing an email. After this lesson you will be able to:
  - What is email
  - What does it work to do?
  - Important things to know about email
  - The beauty of email
  - An example of an email

  Namhlanje sobe sifunda ngokubhala i-imeyili. Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi ukuthi...