Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Izidlela zesenzo / Modes of action

12m

Up Next in Term 2

  • Inoveli / Novel

    we will be refining the Novel. The novel book we will use as an example is the book that is planned to be read in grade - 11 called Amanyal'Enyoka.

    Namhlanje sizobe sihluza iNoveli. Incwadi yeNoveli esizokwenza ngayo izibonelo incwadi okuyiyona ehlelewe ukufundwa kwibanga - 11 ethi Amanyal’Enyoka.