Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Ukufinqa / Summary

8m 11s

Up Next in Term 1

 • Indaba Emfishane / Short Story

  After this lesson you will know:
  Key features of a short story:
  - The structure
  - Introduction
  - The body
  - The conclusion
  -Message/ lesson
  - The characters
  -Narrator/narrator
  - Theme

  Ngemuva kwalesi sifundo uzokwazi lokhu: Izimpawu ezibalulekile zendaba emfishane:
  - Isakhiwo
  - Isingeniso
  - Umz...