Live stream preview

Watch this video and more on Spongein

Watch this video and more on Spongein

Grade 11 isiZulu

Omabizwafane, nezimpawu zokuloba / Nicknames, and punctuation

9m 35s

Up Next in Term 4

 • Umbiko / Report

  Esifundweni sanamuhla, sizobheka ukubhalwa kwemibiko.

  In today's lesson, we will look at report writing.

 • Izihlanganiso nezifinyezo / Conjuncti...

  Esifundweni sanamuhla, sizobheka izihlanganiso nezifinyezo.

  In today's lesson, we will look at Conjunctions and Abbreviations.

 • CV

  Namuhla sizobheka ukuthi ibhalwa kanjani iCV.

  Today we will take a look at how to write a CV.